صفحه نخست

گزارش تصویری؛ جلسه مبارزه با مفاسد اجتماعی استان کردستان

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان: دشمن راه نفوذ به جامعه را خوب پیدا کرده است / برخی مسئولین بستر را برای نفوذ فراهم می کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان: باید بین دستگاههای اجرایی در مبارزه با مفاسد اجتماعی تقسیم کار صورت گیرد.

دکتر علی اصغر حسینی مسئول پژوهش ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان:واحد پژوهش ستاد امر به معروف و نهی از منکراستان کردستان آماده همکاری با تمام دستگاه های اجرایی استان است.

اکبر جوهری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان: بخش اعظم مشکلات ناشی ازبرخی قوانین بالا دستی می باشد.

رشید قربانی مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان: امروزه جای امر به معروف با نهی از منکر تغییر پیدا کرده است.

محمودخانی معاون مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان: دیگر چیزی به نام کولبر دیگر نخواهیم داشت.

امین مرادی رئیس حوزه هنری استان کردستان: تشکیل قرارگاه فرهنگی.

سرهنگ جعفر آژنگ جانشین فرماندهی انتظامی استان کردستان: نیاز به همکاری بیشتر قوه قضایه داریم.

برگزیده ها