صفحه نخست

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان: باید بین دستگاههای اجرایی در مبارزه با مفاسد اجتماعی تقسیم کار صورت گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان؛ محمود الله مرادی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در جلسه مبارزه با مفاسد اجتماعی استان با بیان اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر تا کنون بالغ بر بیست جلسه در مورد مفاسد اجتماعی با استانداری برگزار کرده است؛ اظهار داشت: امروزه تهدید مواد مخدر و بسیاری دیگر از منکرات در جامعه جدی بوده وبه درون  خانواده ها ورود پیدا کرده است، دیگر وقت شعاردادن گذشته و باید با حرکت جهادی به مبارزه با این موارد برویم.

الله مرادی گفت: با تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی استان در حاشیه های شهر و ترویج کار فرهنگی در مبارزه با رواج منکرات در جامعه باید اقدام عملی نمود.

الله مرادی با بیان اینکه یک حرکت فرهنگی هماهنگ جهت به نتیجه رسیدن در سطح استان مورد نیاز است؛گفت: امروز  وقتی مشخص نیست هزینه های پرداختی جهت کار فرهنگی درمبارزه با مواد مخدر؛کجا هزینه می شود ،ظلم و خیانت در حق مردم و نظام است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تصریح کرد: بین جوانان برخی مسائل وجود دارد که نباید رواج پیدا می کرد؛ باید از ظرفیت روحانیون در مساجد و صدا و سیما در مبارزه با مواد مخدر وخودکشی به صورت کامل بهره گرفت.

وی تصریح کرد: برابر جلسات مکرر این ستاد با شواری امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه کردستان به عنوان دانشگاه مرجع استان پوشش ایرانی اسلامی خاص برابر دستورات ابلاغی تصویب شده و باید سایر دانشگاه های استان بر اساس آن عمل کنند؛ و با بازنگری در سطح  آموزشگاه ها از انجام برخی موارد که در شأن و جایگاه نظام نیست جلوگیری کرد.

الله مرادی با انتقاد از عملکردهای متفرقه ارگانهای در حاشیه های شهر که بستر ترویج اکثر مشکلات اجتماعی هستند؛ گفت: وحدت رویه در عمل، تقسیم کار و مشخص نمودن مسئولیتها تنها راهکار غلبه بر این موارد است.

برگزیده ها