صفحه نخست

دور باطل در انتخاب مدیران شایسته / علی اصغر حسینی

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان - سرویس مقاله؛  امروز به دنبال انتصاب استاندارمحترم استان کردستان یعنی جناب آقای بهمن مرادنیا،در تمامی محافل فعالین سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی استان،همواره بحث بر سر نحوه چینش مدیران استانی وشهرستانی است.واگر برای لحظه ای کوتاه در این گفت وگو ها شرکت کنیم به وضوح خواهیم یافت که تاکید تمامی آنها بر انتخاب مدیران شایسته می باشدوقطعا هیچ گروه وجناحی چیزی ورای آن را نمی پذیرد.اما چرا با وجود اینکه در دوره مدیران ارشد استانی قبلی و علیرغم این اتفاق نظر در عرصه مدیریتی استان چندان توفیقی حاصل نگردیده است.البته این بدان معنا نیست که تمامی مدیران در سال های قبل نا کارآمد ونالایق بوده اند اما با آن همه تاکید تمامی جریان های همسو ویا ناهمسو با دولت ،باز ضعف مدیریت در اکثر پست های مدیریتی استان به وضوح مشاهده می شود.در این سال ها بر همه مردم استان وحتی برخی از مسئولان رده بالای کشوری آشکار شده است که ضعف مدیریت در این استان یکی از عوامل مهم محرومیت وتوسعه نیافتگی استان کردستان می باشد.در جلسه ای یکی از اقتصاد دانان ارشد کشوری یعنی جناب آقای دکتر مردوخی نتیجه تحقیقات گسترده خود را در موردعلل توسعه نیافتگی استان کردستان را ناشی از ضعف آموزش در مدیریت استان می دانستندواین به این معناست که ما مدیرانی توانمند انتخاب نکرده ایم.حال گره کور این مشکل کجاست؟چرا با وجود تاکید همگان بر شایسته سالاری ،باز دور باطلی صورت می پذیرد؟

      آنچه مسلم است تا مادام قید شایسته سالار به صورت مطلق ومبتنی بر ارزش های اسلامی واخلاقی تعریف نشود،نمی توان مدیر شایسته انتخاب کرد زیرا نسبی گرایی در این امر موجب شده که هریک شایسته را از منظر خود تعریف نماید،قرائت های متنوع از عبارت «مدیر شایسته» برای هر یک در تناسب با نوع نگاه منفعت طلبانه آنها بیان می گردد. اعضای ستادی معمولا شایسته را کسی می دانند که با دولت همسو باشد وقطعا جزء کسانی باشد که در ستاد تبلیغاتی رییس جمهور محترم حضور داشته ویا محرز شده باشد که به ایشان رای داده اند ،از نگاه جریان های اصلاح طلب که جزء حامیان دکتر روحانی بوده وعموما هم از اعضای ستادی ایشان بوده اند ،شایستگی در امر خطیر مدیریت  را در فردی خلاصه می کنند که بر گفتمان اصلاح طلبی تاکید داشته ودر مسیر اهداف این جناح سیاسی کشور حرکت نماید. جریان اصول گرایی نیز بر این باور هستند حال که استانداری با محوریت نگرش اقتصادی به استان آمده واعلام داشته اند که سیاسی کاری وباند وجناح در امر مدیریت استان وجود ندارد،فرصت را غنیمت شمرده وافرادی را با گرایش های اصول گرایی به عنوان شایسته معرفی نمایند. نمایندگان محترم مجلس نیز جدای از برخی جناح بندی ها، تعریف خاصی از شایسته سالاری دارند.آنهایی که بیشترین تلاش را در حمایت آنان به هنگام رقابت های انتخاباتی برای کسب کرسی مجلس داشته اند ویا در انتخابات بعدی از نفوذ وموقعیتشان می تواننداز همراهی آنان برای دست یابی به وکالت مجددمردم در مجلس، بیشترین بهره را داشته باشند. فعالین اقتصادی وافراد ذی نفوذ هم تعریف خود را از شایسته ،افرادی می دانند که در راستای تأمین هر چه بیشتر منافع اقتصادی آنان گام بردارند،نهاد های امنیتی نیز برای مدیر شایسته تعریف خاصی دارندآنان نیز افرادی را شایسته می دانند که در مسیر همگرایی بیشتر مردم استان گام برداشته وچالش های موجود در امر واگرایی را که دشمنان نظام سعی در ایجاد آن را دارند،رفع نمایند.البته تمامی این گروه ها وجناح ها همواره در ظاهر بسیاری از ارزش های اخلاقی واسلامی را همچون توانمندی مدیریتی،تقوا ،پاکدستی وامثال این مفاهیم ارزشی  را مطرح می نمایند ولی قطعا آنها فرع مسأله می باشد.

   در اینجا به وضوح مشخص می شود که استاندار هیچگاه نخواهد توانست مدیران شایسته ویا بتوان گفت اکثریت مدیران شایسته را انتخاب کند چون تعاریف آنها از شایسته،نسبی است. استاندار در این دولت وتمامی دولت های گذشته نمی تواند در مقابل تمامی صف بندی های متنوع ونسبی گرا ،قید مطلقیت را برکرسی نشانده وبگوید به تعهد،تقواو پاکدستی،حیا،امانتداری،شجاعت ودر کنار آن تجربه،خلاقیت وتخصص با قیدمطلق بودن،پایبند هستم ونه نسبی بودن این فضایل اخلاقی،زیرا که این ها مفاهیم اخلاقی هستند ونه رفتار های اخلاقی که بتوانیم به صورت نسبی به آنها نظر بیفکنیم.

    شایسته‌سالاری، یعنی قرار دادن افراد متعهد ،متدین ودر عین حال متخصص ومجرب در پست‌ها و مسئولیت‌ها براساس مهارت‌ها و توانایی‌های آنان، به‌گونه‌ای‌که بهره‌وری را درسطح ادارات وسازمانها افزایش دهد.تا مادام مدیرشایسته تعریف نشود ومدیر ارشداین مفاهیم ارزشمند اخلاقی را در عرصه مدیریت به صورت مطلق در نظر نگیرد،نمی تواند مدیر شایسته انتخاب کند.وبه ناچاربرای رضایت  هرگروه وجناحی،افرادی را با تعریف آنان از شایستگی بر مسند مدیریت قرارمی دهد واین همان «دور باطل» است که در تمامی ادوار ودولت های گذشته در عرصه مدیریت استان وجود داشته؛«مدیر شایسته» کیست؟آنکه ما می گوییم،آنکه شما می گوییدکیست؟«مدیر شایسته».وقطعا آنچه امروز به عنوان مشورت و رایزنی با تمامی افراد حقیقی وحقوقی در استان در راستای انتخاب مدیران شایسته استانی وشهرستانی توسط استاندار محترم انجام می شود ودر نوع خود کار ارزنده ای است، خواسته یا ناخواسته به همان دور باطل می انجامد.  

      بنا بر این فقط یک راه در انتخاب مدیر شایسته می ماند وآن هم افرادی را انتخاب کنیم که جامع بیشترین فضایل اخلاقی مبتنی بر اخلاق حرفه ای بوده ودر کنار آن تخصص وتجربه را نیز لحاظ کنیم وبرای رسیدن به این مهم فقط رضایت الهی مهمترین شرط باشد.

 

علی اصغر حسینی –عضوهیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ومدیر پژوهش ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان کردستان 1396/8/6

جهت عضویت در کانال تلگرام ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اینجا کلیک کنید

برگزیده ها