صفحه نخست

قرآن کریم قدرت نرم ما در مقابل جنگ نرم دشمن است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان؛ علی اصغر حسینی جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان در جلسه توجیهی بازرسان امر به معروف و نهی از منکر ادارات که در سازمان بازرسی استان برگزار گردید؛ با بیان اینکه سعی دشمن در جنگ نرم جابجای ارزش ها در جامعه است؛ اظهار داشت: جنگ نرم دشمن را باید با قدرت نرم پاسخ داد و قرآن کریم قدرت نرم ما در مقابل با این جنگ نرم است.

وی عنوان کرد: کار دقیق بازرسان موجب خواهد شد تا از نتایج بازرسی ها بتوان کارهای بنیادی در حوزه گسترش صحیح امر به معروف و نهی از منکر جامعه و ممانعت از رشد منکرات در ادارات گردد و در این راستا بتوانند شیوه های درست اجرای برنامه های ترویج امر به معروف و نهی از منکر را راستی آزمایی کنند.

جهت عضویت در کانال سروشستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اینجا کلیک کنید

برگزیده ها