صفحه نخست

عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت همگانی باشد

امام جمعه سروآباد گفت: عمل کردن به فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت همگانی باشد یعنی مرد و زن، پیر و جوان، کودک و جوان نباید در اجرای آن سهل انگاری و کوتاهی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، ماموستا سیداحمد سجادی در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سروآباد اظهار داشت.

امام جمعه سروآباد امر به معروف و نهی از منکر را یک وظیفه همگانی بیان کرد و گفت: ادای این فریضه مهم الهی در جامعه یک ضرورت است.

سجادی ادامه داد: ریشه بسیاری از منکرات و مشکلات جامعه به دلیل عمل نکردن به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، بنابراین ادای کامل این فریضه الهی می تواند جامعه را از گزند بسیاری از مشکلات نجات دهد.

وی اضافه کرد: عمل کردن به فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت همگانی باشد یعنی مرد و زن، پیر و جوان، کودک و جوان نباید در اجرای آن سهل انگاری و کوتاهی داشته باشند.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سروآباد افزود: امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول مهم دین است و کسانی که این اصل را قبول نداشته باشند و آن را در جامعه انجام ندهند، در حقیقت اصول دین اسلام را قبول ندارند و ایمان آنها کامل نیست.

وی به آیات قرآنی اشاره کرد و گفت: طبق فرموده خداوند متعال در آیات قرآن کریم کسانی که در جامعه امر به معروف و نهی از منکر می کنند، این افراد از رستگاران دنیا و جهان آخرت هستند

برگزیده ها