صفحه نخست

مردم بیایند و فرضتین را احیاء کنند


به گزارش روابط عمومی ستاد امربه معروف و نهی از منکر ؛ حجت السلام زرگر در نشست دو روزه روابط عمومی های سراسر کشور گفت : رابطین ما در استانها باید بتوانند مجموعه استان را فعال کنند واز بودجه فرهنگی سایر ادارات و دستگاه ها استفاده کنند چراکه ما طبق قانون یک ستاد هماهنگی و اجرایی هستیم
.

ایشان با شاره به اینکه صدا و سیما هماهنگ است و ما باید بتوانیم محتوا و خوراک خوب و مناسب به آنها جهت پخش بدهیم اشاره کرد یکی از مهمترین فعالیت های روابط عمومی ها تولید همین محتوا ها از ظرفیت های مبلغین استانی است .

حجت السلام زرگر با اشاره به اینکه ما در سالهای گذشته چند مشکل اساسی داشتیم ، مهمترین آن نداشتن قانون بود که با پیگیری مجدانه با تصویت قانون حمایت ار امران به معروف وناهیان از منکراین مسئله حل شد ، پس از آن دستور العمل اجرای آن بود که باید تدوین میشد و این نیز با تدابیر ریاست ستاد نیز حل شد مسئله بعدی ما بحث بودجه مستقل بود که این موضوع هم به فضل الهی در سال جاری حل میشود .

وی با اشاره به اینکه کار ما در واقع یک مجموعه ای از هماهنگی ها ی بین بخشی و سیاست گذاری در حوزه امربه معروف و نهی از منکر است گفت شما روابط عمومی ها تا میتوانید از این ظرفیت بین بخشی سایر دستگاه ها استفاده کنید وی با شاره به تبصره ماده 5 دستور العمل اجرایی که این اجازه را به ما میدهد تا از بودجه فرهنگی سایر دستگاه ها استفاده کنیم خواستار مطالبه مسئولین روابط عمومی از سایر ادارات و نهاد ها شد

دبیر ستاد امربه معروف ونهی از منکر کشور در بخش پایان سخنان خود گفت:  در نهایت برای احیاء فریضتین باید مردم بیایند درصحنه و این دو واجب فراموش شده را احیاء کنند

برگزیده ها