قله قاف در تسخیر سیمرغانی است که به شناخت به معرفت الهی رسیده‌اند

به گزارش روابط عمومی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، مرغان به امید رسیدن به بلندای کوه قاف ودیدار سیمرغ به پرواز درآمدند دریایی از انواع پرندگان آسمان به تلاطم درآمد، موج پرنده بود که روی آسمان را پوشانیده بود سفری طولانی و طاقت‌فرسا و پر از خطر به بهای رسیدن به لقای دوست وآرامش، شب را به روز و روز را به شب دوختند برای رسیدن به زندگی بهتر وتنفس در هوایی تازه. مدام در تلاش و تکاپو، چه روزها و شب‌هایی که همه با هم بودند یار وغمخوار یکدیگر و متحد، ایام که می‌گذشت بعضی‌ها کم کم از جمع عقب افتادند و نفس کم آوردند بریدند و از قافله عقب.

اما یاران پیشتاز همچنان می‌تاختند و بال می‌زدند، به مرور از تعداد کاسته می‌شد تیز پروازانی که تا دیروز ادعای فتح اوج آسمان را داشتند یکی یکی خستگی و سستی به اندامشان غلبه نموده و نزول را بر صعود و ادامه راه ترجیح، دست آسمان را رها و به دامن زمین پناه بردند، همانند لشکری شکست خورده با یال‌های شل وافتاده شبیه دست شکستگانی که وبال برگردن دارند بر زمین افتادند. خسته و کوفته و درمانده و به هدف نرسیده، اما یاران یک رنگ، یک دل و یک زبان با ایمان به گذشته وامید به آینده و رسیدن به جاودانگی همچنان آبی آسمان را در آغوش گرفته و گوش جان به نفس‌های زمین می‌سپردند که از آن بوی زندگی و بهار به مشام می‌رسید.

نیروی ایمان و اعتقاد به درستی هدف به مرغان جان تازه‌ای می‌بخشید سرانجام در خط نهایی افق قله‌ای سر برداشت وخود نمایی میکرد ، سر وگردنی از دیگر کوه ها بالاتر وآبی آسمان را سیرانگاه خود کرده بود. قله‌ای که جز فلک را نمی‌دید، در میان مرغان ولوله افتاد آیا این جایگاه سیمرغ است، یاران سر از پا نمی‌شناختند به هیجان آمدند و در مسابقه از یکدیگر پیشی می‌گرفتند همه نیرویی که برایشان مانده بود را در بال‌هایشان جمع کردند و بلندترین نقطه را هدف گرفتند چه نمایش جالبی سینه آسمان را شکافته و بر بلندای قله فرود آمدند فاتحانی که در مسابقه ایمان به پیروزی رسیدند اکنون سراپا چشم وگوش !؟ اما....راستی سیمرغ کجاست!؟

بهت وحیرت و سؤالی به درازای مدت‌های مدید تلاش و تکاپو همه به همدیگر نگریستند نگاه‌ها به هم گره خورد، برق شادی واشک در چشم‌ها حلقه زده بود امادیری نگذشت که پرده از روی معما برچیده شد چرا که از آن همه پرنده که چشم زمین وزمان را خیره کرده بود تنها سی مرغ به میعادگاه رسیدند. پس سیمرغ خود ما هستیم رنج سفر کشیده با کوله‌باری از تجربه و از همه مهمتر به شناخت رسیده، به معرفت الهی. پیشانی‌ها را به خاک آشتی داده ودر برابر شکوه وعظمت لایزالش به خاک افتادند.

پروردگارا ما را دریاب اینجا وعدگاه عشق و اثبات عبودیت خالصانه نسبت به معبود است، حمد و ثنا تنها مخصوص توست ای پروردگار عالم، تنها تو لایق پرستش هستی ای حی لایموت ما تنها رستگاری وآرامش را در بندگی بی‌غل وغش تو جستجو می‌کنیم.

برگزیده ها