همه در برابر محیط زیست مسئولیم

 

چرا ما هنوز نسبت به محیط زیست خود بی تفاوت هستیم؟

می گویم "ما" و منظورم "هم ما" است. قرار نیست اگر من و شمای نوعی، زباله روی زمین نمی ریزیم، پس کار تمام است و با خیال راحت و بی تفاوت از کنار این مسئله حیاتی زباله سازی و زباله ریزی بگذریم! همه ی ما مسئول هستیم!

بله ریختن زباله در فضای عمومی نوعی خیانت به سلامت عموم مردم و توهین به آنها محسوب شود. آیا در مقابل چنین فرد ناآگاهی هیچ کس مسئول نیست؟ چرا، همه ما در مقابل چنین افرادی مسئول هستیم! افرادی که متأسفانه تعداد آنها اندک هم نیست.

همه ما مسئول هستیم که محیط خود را پاکیزه نگاه داریم. ما در مقابل فرزندان و کودکان این سرزمین، برای " حق داشتن محیط زیست پاکیزه" مسئول هستیم. بنابراین باید، این مسئولیت را با توجه و دلسوزی هر چه تمام تر به یکدیگر یادآوری کنیم. مسئولیتی که باید در نهایت به فرزندان نسل فردا آموزش داده و منتقل کنیم.

و این مسئله تنها با توجه، نظارت، تکرار و یادآوری دوستانه میسر و ممکن خواهد شد. وظیفه همه ما این است که نه تنها از ریختن و تولید زباله خودداری کنیم، بلکه وظیفه داریم با «توجه، نظارت و حس مسئلیت» از زباله سازی و زباله ریزی آن دسته افراد ناآگاه نیز جلوگیری نمائیم.

 

جهت عضویت در کانال تلگرام ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان کلیک کنید

برگزیده ها